Chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne mają na celu likwidacje ogniska chorobowego lub wspomaganie laczenia dotyczącego innych dziedzin stomatologii takich jak ortodoncja, protetyka.
Zakres naszych usług obejmuje:

  • Eskstrakcje (usunięcie) zębów jedno, wielokorzeniowych
  • Ekstrakcje (usunięcie) zębów ósmych (‘’mądrości’’)
  • Usuwanie zmian na błonie śluzowej
  • Podcięcie wędzidełka
  • Zabiegi w obrębie tkanek miękkich wykonywane są za pomocą noża elektro- koagulującego
  • Resekcje wierzchołków zębów